•  |  :

  நேற்று (23.06.2021) இனிய உதயம் தொண்டு நிறுவனத்தில் சர்வதேச விதவைகள் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நாளில் 20க்கு மேற்பட்ட மக்களுக்கு(விதவைகள்பெண்கள்) புடைவையும் உணவும் கொடுக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு ஊக்கமும் உட்சாகமும் அளிக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு வழங்கினார் நிறுவனர் திருமதி கோமளா அவர்கள்…

  Read More

  Dear Friends and Well-Wishers,

  Iniyaudaiyam charitable trust is working for children,Youth and women for their education,Health and livelihood development programs from 2004.

  Thanks to  your congrats, wishes, and Encouraging  Our iniyaudaiyam activities. You aware about ” Food for Elder citizen” . During this covid

  Public curfew period, serving MealsRegularly to the elder citizens at Avadi and Surrounding areas.  We are expecting Financial

  Or material support from your side to serve More needy people.

  Per food Rs.25 only,

  Those who are willing  to support  “Food for elder citizen “

   Contact  9444423600

  Bank detail    

  Name of the Account    :M/S. INIYAUDAIYAM CHARITABLE TRUST

  A/C No                           : 488337711

  Name of the Bank       : INDIAN BANK

  Branch                          : AVADI

  IFSC Code                    : IDIB000A79

   Or For Google pay -7092955566

  “ஏழையின் சிரிப்பிலே  இறைவனை காணலாம்“

   

   

  Read More