•  |  :

இனிய உதயம் தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்பூர் ஒன்றியம் போந்துர் கிராமத்தில் உள்ள அரசு  நடுநிலைப்பள்ளியில் இரண்டு வகுப்பறைகள் கொண்ட கட்டிடம் CSR உதவியுடன் கட்ட10.07.2019 அன்று போடப்பட்டது.

Bhoomi Pooja was held on 10.07.2019 on behalf of the charity Udaya Udaya Charity, a two-storied building at Government Middle School in Sriperumbur Union Union Pondur Village, Kanchipuram District.

Iniya Udaiyam

Iniya Udaiyam has blogged 340 posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *